Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1015
Item Jacussius de Zythoweczsko peremptorie sic erga Mathias (!) Mathiam de Parva Lanka ad proximos terminos particulares. — Rota:

Jaco czʃʃom vranczil conÿa brata ʃwemv
za grzywna ÿ ʃa dwa groʃʃa tom gÿ nÿe
dal za nÿgeden dlug ýedno yʃmÿ gý
mÿal. zaplaczicz