Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1014
Granowska cum Scholdry. Item pendet terminus iuramento ad proximos terminos particulares Michaeli et Jacobo de Szoldri Scholdry erga Vichnam Wychnam Granowska. — Rota:

Jaco czʃʃo pani vichna zalowala aby naʃʃ brath
ne bil wÿnowath ... prawego dlugu
abÿchom [a] mÿ obvyanzali ʃʃą zaÿn placzicz
tegoʃmy ne[w] vczinili anÿ otem wÿemÿ