Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1012
Grzymka cum kmethone Item domina Grzimka de Vnÿączicze Vnyanczicze ad proximos terminos particulares peremptorie contra Mathiam kmethonem de Chwalkowo sic inrabit. — Rota:

Jacom [ÿa] ya newʃdala ʃwe oczcziʃnÿ
mÿm dzeczem