Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1010
Item dominus Nicolaus Zeminský ad proximos terminos particulares peremptorie erga Jaroslaum Byeganowsky sic iurabit. — Rota:

Jacom ne ranczil Jaroʃlawowý byeganowʃke
mv za Szeʃcz grzÿwen ʃcody [prz] za wirzbyą
tą roʃbitʃkego