Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1009
Item Janussius Tader ad proximos terminos particulares peremptorie sic iurabit erga Stephanum Prusky. — Rota:

Jaco czʃʃo na mÿą Jandrzeÿ zalowal ʃproku
ratornym liʃtem otSczepana pruʃkego abych
wząl [za dwe Szekirze ot yego ludzÿ] prze
nagem otÿego ludzÿ odwe Szekÿrze tego
ÿeʃm ya ne vczinil alem [gy] ge darmo
wroczÿl