Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1006
Rota *Gÿl*:

Jaco to ʃwatcza ÿaco tÿ kmecze czʃʃo pan
Gÿl ma nanÿe przÿʃandnÿ lÿʃt ktore lezą
ot wolwarku (poczawʃʃÿ) (wgoline) tÿ ʃʃzedzą na ʃʃzeʃczÿ ʃle
dzech


Item Nicolaus Gÿl de Golina ducit testes erga *dominam* Agnetem Agnetam Pyechnonis Pechnonis: primus Woÿtek Chorangwicza Chorangwycz, secundus Bernhardus Mirzewský Myrzewsky, tercius Syban Schyban Lubonskÿ, quartus Czema Jezerziczskÿ Jeszerzysky, quintus Henricus Clesczewskÿ Cleszczewsky, sextus Heÿdan Wÿlconskÿ — — —