Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1005
Rota Gil:

Jaco tho ʃwatcza ÿaco tÿ (ʃzeʃcz) kmecze(w) czʃʃo ma
pan Gil nanÿe przÿʃandnÿ liʃt w goline
ʃzedza na ʃzeʃczÿ ʃledzech [ot] ktore ʃladÿ [ʃʃ]
ʃą ʃSÿrowa korzenÿa otczterdzeʃczý lath
wÿʃadzonÿ