Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 1003
Rota testium Johannis Wiczanscowský erga Borconem:

Jaco tho ʃwatczą Jaco Jan Wyczanʃʃcowʃky ne
dal [p] wÿoracz ʃta [o] yoʃmÿdzeʃʃand zagonow
na trzebÿnÿ (Borcoui) (Oʃʃeczʃke
mv) niʃli czʃʃo oral to oral na
[ʃʃ] ʃwem na prawem a tą rolą vÿtrzÿmal
on yʃʃwim oczczem mÿmo XXX a trzÿ lata
ʃpocoýne


Item Johannes Wyczansscowský ducit testes erga Borconem de Osseczna: primus Lasswicz Morawczewský, secundus Johannes de Tworzyanicze, tercius Janussius Tworzÿanskÿ, quartus Bernhardus [Luthons]Lubonskÿ frater suus, et illo non vult perdere, quintus Derslaus Chelcowský, sextus Stephanus Prusskÿ. — Rota