Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1400 Pisarz: 6 Numer roty: 95
Item Jasczoldus de Wysznewa iurare debet adversus Petrum de Melszino. — Rota:

T m p b yʃz + iakoʃm Ja
ne Ranczil photraʃchewÿ ʃagothove
phenøcze, ale mam ʃaʃtawø Jemv
[ʃtaʃ] ʃaʃtauicz weʃtÿrech grziwnach