Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1400 Pisarz: 6 Numer roty: 94
Item domina Clara de Curowo iurare debet adversus Johannem de ibidem. — Rota:

T m p b y ʃz + iako Jan ʃamowtor
Jest mne dal phincz ran ý yeden
policzen