Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1399 Pisarz: 6 Numer roty: 90
Testes Clementis de Boguslauice adversus Dobconem de Deszna: primus Bodzen de Boguslauice, secundus Martinus Kurowskÿ, tercius Janeg de ibidem, quartus Stescheg de eciam ibidem, quintus Marcus de Boguslauice, sextus Jan de Jaroscheuice. — Rotha:

T n p b yʃz + ÿthoʃwetczimi iako
Climønt dobka nepoʃzegl anÿgo
kegdi iøl