Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 9
Extunc Andree prolocutor dixit, &Sampers& vulgariter:

Panowe oczczÿ
na Andrzeya zalugø otocz geʃt
Andrzeyow ʃotry paʃek po
ziwan ÿwʃtano geʃt nan
rok ýprziʃand dano ýtho wk[ø]
ʃangy pisano