Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1399 Pisarz: 6 Numer roty: 88
Item Jo(hannes) Rosust iurare debet adversus [Mrokotham] {subagasonem}. — Rota:

T mi p b yʃz + iako potkone mne
vczinil ʃtirzi grziwny ʃcodi przeʃz ʃzeʃchø
czi groʃchow ÿcopen ʃadwa weprze
ʃwÿmÿ pomoczniky ...