Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1399 Pisarz: 6 Numer roty: 87
Item Swanthoslaus de Jaroscheuice testes producere debet adversus Laurencium et Nicolaum de ibidem: primus Jan de ibidem, secundus Jan de Wardanszino, tercius Rainold de Wardan(szino), quartus Stephanus de Janowice, quintus Jacobus de ibidem, sextus Nicolaus de ibidem. — Rota:

T n p b yʃz + iako tho ʃwetczimi aʃze
Swanthaʃlaw wawrzinczowe(go) kmo
thowne neʃabil