Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1399 Pisarz: 6 Numer roty: 86
Item Jo(hannes) Rosust iurare debet adversus subagasonem de Brudzewo. — Rota est hec:

T m p b yʃz + iako mam trzigrziwny
ʃcodi odkmecza ...