Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1399 Pisarz: 6 Numer roty: 83
Item quoscunque testes producet Jo(hannes) de Crzablice adversus Mrokotham. Primi duo sic iurant:

T n p b yʃz + [czo] iakoʃmi przitem
bili czo Januʃz potkonego clzoweca vibil
gwaltem tho potkone iemu ieʃt odpuʃ
czil