Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 8
Nota quod veniens coram nobis prehabitis presidentibus in predicto iudicio Nicolaus Gorskÿ, vulgariter &Sampers& Johannis  de Grabenice et causa sibi fuit commissa coram nobis prescriptis sic inquiens:

Tego pani [nace]
na And(r)zeya zaluge gdzʃh geʃt
geÿ Møza zabil ʃgego pomocz
nikÿ yʃgego chlebogeczczÿ ÿ
otnego Møza ʃwego ʃtradze