Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1399 Pisarz: 6 Numer roty: 76
Testes Bogumili de Smolicz una fratribus suis germanis adversus dominam Sophiam de Lupstowo: primus est Johannes Wolischowskÿ, Gothardus Zagaÿowskÿ, tercius Andreas Gorszkÿ, quartus Mathias Trzawskowskÿ, quintus Woÿteg Pomanowsky, et hii debent iurare, quod circa hec interfuerunt, sextus iurat &naòwedecztwo& Woyteg Grabeniczskÿ. — Rota primorum:

T n p b yʃz + iakoʃmy pÿtem bilÿ
aʃze [panÿ Szophka vrzon] Bogumil
ʃwø braczø vrzont vczinil ʃpanø Szop<...>
kѻ gdi [byʃchey] (dobila) [oprawila]
...
ogepoʃag ÿʃchzeʃzena, tegdÿ
wømʃczÿ phenøcze (nagodÿ) tø braczeynczø ma
wønʃzacz vtø Szeʃzinø
...
T mi p b yʃz + czo czilu
prziʃchøgli tho prziʃchøgli poprawe<...>
ʃze