Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1399 Pisarz: 6 Numer roty: 74
Item Hanka de Schetlewo testes producere debet adversus dominum Steszkonem de Curowo: /primus Cri//stinus Samb de Modlibogowice, secundus Dobes/laus de// Biscupice, tercius Schecze/ch// plebanus de /Cho//benicz, quartus Laurencius de Janowicz, /quintus N//icolaus Buszkowskÿ, sextus Wirszbenth/a ... //homnowsky. — Rota:

<...> p b yʃz + iakothoʃwetczimi [aʃ<
...>wotczimi] aʃze Staʃcheg vrzuczilʃ<...>
<...>czinø ʃzeʃzinø (ʃto) [mÿmo rze] rzek <...> ... yʃ + czoʃch <...> zeʃzm