Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1399 Pisarz: 6 Numer roty: 73
Item testes Nicolai de Wisnewa adversus Albertum de Scompsko: primus est Przepelk de Warzinowo, secundus Nicolaus Ostrowonsky, tercius Nicolaus de Wilczino, quartus Thomas de Copidlowo et est avunculus ipsius et cum isto non vult amittere suam causam, quintus Albertus Polanowsky, sextus Czadar de Wysznewa. — Rota sequitur:

T m p b yʃz + iako przÿ
mne bÿl micolaÿ wtenʃzen iako woÿ
czechoui kone pobrany
...
T n p b y ʃ + iako mycolaÿ nepo
bral woÿczechowich konÿ