Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 69
Item [Szetrich Cotlinski] {domina Katherina de Czema} testes producere a(d)versus Michaelem kmethonem de Stupadl: primus [est Stephanus Strzeszewski, secundus] Petrus {Magnus} {Micolay} et Firleÿ de Photrowicz. — Rota est hec:

T n p b yʃz + iako tho ʃwetczimi
ÿwemi aʃze panÿ katherzina ne
caʃala kmeczowi ronczicz do Wlo
[cl]czlawa ʃatrzi grzywny gr(o)ʃʃchow