Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 67
Nota Martinus de Quatkowo debet Laurencium statuere in testimonium contra Petrum et debet testis iurare:

Jako tho ʃwatcze iako
Marczin nebral potrowa zita
ani trawi zeckl ani tego vzit
ka ma