Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 63
Item Thomislaus Schzedleczki testes producere debet adversus Jacobum mortuum et Swanchonem eciam de ibidem: primus est Jactor de Boshkowo, secundus Janek de Schischino, tercius Albertus Powalka de Schischino, quartus Albertus Coscheczki, quintus Czadar de Wisznewa, sextus Michaleg de Schischino. — Rota:

T n p b yʃz + iakotho ʃwetczimi iako
thomiʃlaw ʃwøn braczøn cuphil ʃzedʃzini
Schedlcze czøncz ÿtho mÿmo trzi lata
geʃt dobrowolno trzymal