Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 59
Primo Iacobus de Schedlcza iurare debet metsecundus. Stephano teste de Gerenino ad instanciam Thomisla(i) de Schedlcze. Rota est hec:

T m poʃz b hÿ ʃ + iako ma ʃzona ne
wibila vthomoʃlawa gego dobitka øngi
ʃim caʃzegym, Swedeg prziʃzonʃz n
ʃwedeczthwo