Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 57
/Item// Derska de Czenino iurare debet adversus /Nicola//um de Copi(dlo)vo. — Rota:

T mi p b yʃz +
<...>olaÿ mowi
bich gego czinʃchewe
<...>e wøznl tichem ia newoznl