Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 55
Primo Vneslaw de Schirschino testes producere debet adversus Nelascarum de Polu[s]wesko: primus est Goszeba de Kyewecz, secundus est Powalka de Schischino, tercius Dobeslaus de ibidem eciam, quartus Olscham de Boshkowo, quintus Iactor de ibidem eciam, sextus Withoslaw de Szegoczin. — Rota est hec:

T n p b yʃz + iakoth(o)ʃwetczimi aʃz Vne
ʃlaw mal vmowø nelaʃcarem otrzÿgrzi
aʃze dogego ʃtriovi ʃmerczi