Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 54
Item Biruolt de Dobra debet iurare ad instanciam domine Dirsce de Sitlino. — Rota est hec:

T [mi p b ÿʃz + ÿtho] przÿmuiø aʃwø praw
dø [ÿʃl] ʃclowecztwo czo ʃzirʃka vʃzonla phe
nuczi vmne cu tim ma kathuʃa tako
dobre prawo