Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 52
Item Albertus Wazns testes producere debet adversus Johannem de Schetlewo: primus est Petrus plebanus de Irsgowo, secundus Przedwoÿ de Schetlewo, tercius Stescheg de eciam ibidem, quartus est Paulus de Boguslawice, quintus Dobek eciam de ibidem, sextus Welgi Phort eciam de ibidem. — Rota est hec:

T n p b yʃz + ytho ʃwetczimi yprzitemeʃmi
[bili gecz] gʃze Januʃz ʃwoyczechem rok [wo]
ʃwonl (naoprawon) ÿwÿnj naʃchen (ʃwonl) tu Januʃz tweyj
roku neʃtal otrzi grziwin ÿtho vmrecz
malo ÿdoʃondu nemalo przig