Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 51
Item testes producendos Johannis de Setlewo adversus Philippum et Jeskonem de Setl/ewo//: primus est Meczek Smoschowski, secundus est /...//teg de Szirbyno, tercius Grzimko eciam /de ibidem//, quartus Janek de Jaroschewice, / quintus// Laurencius eciam de ibidem, sextus /…// eciam de ibidem. — Rota est hec:

<...>yʃ + iako tho ʃwetczÿmi aʃze Janek
<...>hilip ianuʃchewi ʃwÿni nepoʃtavili
czowiranczili