Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 5
Rota Jacusii Zamb contra filium:

Ta mi po.
bog yʃ. C. ÿako moya getrew. zowka
neʃpuʃczala tich [kop] kobil. doyøth ze
dzeczi neprzirodzili