Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1428 Pisarz: 18 Numer roty: 488
Rotha, qua iurabit dominus Martinus de Slawsko castellanus Kalisiensis ad proximos terminos particulares ad instanciam virtuose Elene olim de Brathusko:

ýakom ya nýebil wÿnowath
panÿe Helene [pan] pÿenodzy
wten czaʃz kyedi [gy] (mýø) Jacub
obʃzilal