Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1428 Pisarz: 18 Numer roty: 487
Rotha Wrzancza. Rotha qua iurabit nobilis Petrus de Wrzancza contra nobilem Nicolaum de Crolicowo:

ýakom ýa bil thedi
v pana Oʃzwalda kÿedi przÿieʃz
dzil poʃzel othpana mýcolaÿa
Crolicowʃkÿego ranczącz ʃÿekÿri
na panʃkÿe ʃkazanýe, ÿ danÿ
[my] mu thi ýʃte ʃÿekÿri przimnÿe
poʃlani