Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1428 Pisarz: 18 Numer roty: 481
Eadem inuccio:

yako pan mycolaÿ nÿewʃząl panczi
grziwen yoʃzmy groʃʃý machne ÿʃczi
nich pyenandzý


Testes Nicolai de Osszecza contra Machnam de Slawsko: primus Laurencius de Boguslawice, secundus Bodzen de ibidem, tercius Johannes de Sbÿersko, quartus Nicolaus /de// Dzyrbino Riczek, quintus Johannes /de// Boguslawice filius olim Jaroslai, /sextus// Janussius de Dzyrbino.