Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1427 Pisarz: 17 Numer roty: 478
Cazimirz. Item nobilis Johannes procurator Cazimiriensis debet iurare ad proximos terminos erga nobilem Katherinam Andree de Cleczewo uxorem in hac verba:

Taco + Jaco czʃo(m) ʃcoth [zag] zaÿąl
[po] poʃwÿąthem woczeʃʃze kedÿ
naÿem [wÿʃl] wyʃʃedl mimo [kopcze]
[m] wmem dzerʃzenÿu