Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1427 Pisarz: 17 Numer roty: 475
Item induccio eiusdem Nyczek erga eundem Petrum de Russoczycze: primus testis Stanislaus de Trampczino, secundus Johannes de Boguslauicze, tercius Johannes de Boguslauicze, quartus Budek de ibidem, quintus Andreas de Boguslawÿcze, sextus Johannes de Boguslawÿcze:

Taco + Jaco tha ʃamÿcza (czʃo
) (...) (zalo
val)
wÿʃ
tala ... przeobraczanÿa