Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1427 Pisarz: 17 Numer roty: 474
Nicolaus et Jarandus de Lescze sic debent proiurare:

Jaco tho wÿemi iʃze thÿ
colÿ wyʃtalÿ zemʃký vclad przeʃ
ruchanÿa [apre aprzeʃw] aprzeʃewʃego
[nagabay] nagabanÿa ...