Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1427 Pisarz: 17 Numer roty: 471
Wanssossze. Item nobiles Johannes et Andreas de Wanssossze debent iurare erga nobilem Derslaum de Wardąszino in hac verba ad proximos terminos. — Rota:

Taco + Jaco ... zalowal ...
[in va] zapyącz grzÿwÿen ...
[doʃʃycz ÿemu vczÿnÿono] then mu za
placzon