Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 47
Primo Nicolaus de Rusoczicze iurare debet erga Gaÿkonem sic:

Ta mi p b ÿʃz +
czogeʃm rokoʃz ia mouil gaykowi ne
vʃtoy roki namego bratha bogecz thobe
phenuncze richol da.