Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 467
Wysszino. Item induccio testium nobilis Alberti de Wÿsszÿno erga Mathiam kmethonem de Kunÿ: primus testis Nicolaus de Jarosszewýcze, secundus Fal de ibidem, tercius Nicolaus de ibidem, quartus Bÿenÿak de Szdzÿnÿcze, quintus Thalomeÿ de Wardąsszÿno, sextus Jacobus de Jarosszewÿcze. — Rota eorundem:

Taco + Jaco Iʃzgeʃt Maczeÿ [pÿrweÿ] kedÿ
odbÿal ʃcoth woÿthkowÿ nalącze [dal y]
ÿemu pÿrweÿ dwÿe ranÿe, aczʃzo ʃzą maczeÿewÿ doʃtalo tho zaÿego poczathkem