Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 466
Russoczycze. Induccio testium nobilis Petri de Russoczycze erga nobilem Albertum de Wÿsszÿno: primus Martinus de Pachąrzewo, secundus Jacussius de ibidem, tercius Stanislaus de ibidem, quartus Boguslaus de ibidem, quintus Mathias de Cyszewo, sextus Miroslaus de Cyszewo. — Rota eorum:

Taco + Jaco tho. etc. Iʃze ten kmecz wÿʃ
ʃzedzal ʃzemʃky vklad ÿ dwÿe lecze a ke
dy [gÿ] ... okmecza ... obʃÿlal wten
czaʃz kme[tho](cz) [ne] (ten) nÿebÿl wdzedzÿnýe [ten]