Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 465
Rota:

Taco mi + Jaco Micolaÿ Marczin I
Maczeý Czeleczʃczý [nyeb] nyepobrali
ʃpanyeý Margorzati dzedziný [Nye]
dobitkem aʃzitem gýmyenya yaco
dwye ʃzcze grzýwyen anÿ tego vʃzith
ku maÿa


Item primus Bycnak de Jeraczewo, secundus Rigas Sgrzipenský, tercius Andreas de Slawoszewo, quartus Szemak de Broniszewo, quintus Stephanus de Bronisszewo, sextus Mszczislaus Msczislai de Scrzypno.