Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 464
Rota:

Taco mi + Jaco to ʃwathczą Iʃze
Micolaÿ Marczin ÿ Maczey Czeleczʃzczy
ʃmargorzaczinego dzedziʃtwa nyew
ʃzali poltrzeczaʃta grziwyen wÿʃʃzeÿ
nÿʃze gÿch oczcza zapýʃz mowÿl
anÿ dwu ʃtu grzÿwyen ʃzczelczeÿ
czʃzo ʃzø ÿeÿ mÿalo dzalem pogÿch
oczczu doʃtacz


Item terminus in Pisdri iuxta terre conswetucunem. Induccio eiusdem: primus Nicolaus de Jeraczewo, secundus Petrus de Stramicze, tercius Mathias de Szczircowo, quartus Michael de Wÿslawýce, quintus Wenceslaus de Racziborowo, sextus Janussius de Cothlino.