Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 463
Rota infrascriptorum:

Taco mi + Jaco to ʃwâtczą Iʃze Mi
colaÿ ʃbraczą Czeleczʃzczÿ nyewʃzali na
pleʃzewÿe cztir sed grziwen czʃo geÿ
bil oczecz gÿch wÿanowal panÿeÿ
margorzacze Olbracht


Induccio secunda Nicolai eiusdem erga eandem: primus Nicolaus de Oszek, secundus Jacussius de Vszczanowo, tercius Petrus de Vszczanowo, quartus Paulus de Osszek filius Drogoslai, quintus Bartossius de Glowczino, sextus Bariczka Jeraczewsky.