Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 461
Item Swanthoslaus de Quilino debet iurare sic. — Rotha eiusdem:

Taco + Jaco tha krowa [nÿep] nýebila
[wte] w tem ʃcocze kedim býl zaÿąl
ale tha krowa bÿla thego czlowÿeka
[ʃt] ʃktorim ʃtoÿ [p] wprawÿe