Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 460
Bratusszino. Induccio testium nobilis Andree Sepÿothe de Bratussino erga Swanthoslaum de Quilino: primus Martinus de Pachorzewo, secundus Jacussius de ibidem, tercius Petrus de Szethlewo, quartus Thomislaus de Ciszewo, quintus Mathias de Szethlewo, sextus Janussius de Szethlewo. — Rota eorundem:

Taco + Jaco Swanʃkow poʃʃel nÿecze
kaÿøcz [opo] odpowÿedcznÿa ÿgechal
precz [aon ao] a on mu chaczal dacz
opdwowÿedznÿe [ok] okmÿecza