Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 459
Item nobilis Stanislaus {de Cisewo} ad terminos proximos debet iurare erga nobilem Pliska de Ogorzelczino. — Rota:

Jacom nÿemÿal liʃta dacz natrzÿgrzywnÿ
... [d] dla rakoÿemʃtwa ...
... Tarnowo