Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 456
Lucom. Induccio nobilis Petri de Lucom erga Stanislaum de ibidem: primus Wspala Szethlewskÿ, secundus Petrus de Szethlÿewo, tercius Philipus de Qwÿathcowo, quartus Poman de Lyeszcze, quintus Jaroslaus de Chilino, sextus Martinus de Boguslauicze. — Rota:

Taco + Iʃze tho ÿeʃt Staniʃlawowa
pÿeczacz yʃyego wolą ten lyʃt pÿʃan