Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 449
Pyorunowo. Item nobilis Miczek de Pÿorunowo debet iurare erga Mathiam de Osorzino pro dampno metsecundus:

Jaco ʃzcodzen przetwe nyezaplaczenye
ʃczodzen pýancznaczcze grzywyen