Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1426 Pisarz: 17 Numer roty: 448
Wrancza. Item nobilis Jerandus de Wrancza debet iurare ad proximos terminos erga Annam de Chrzablicze hac rota:

Taco mi + Jacoʃzm nÿeranczil Anne Ch
rzambliczʃkeÿ zaliʃt ÿeÿ dzewcze czʃzoʃz
mÿal mowÿcz napol gerantowÿcz j na
pol wolfarku naʃto grziwÿeÿ poʃagu
a naʃto wyana