Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 445
Barthodzeye. Item testes pro parte Bochenconis de Barthodzeÿe erga Stanislaum de Lucom: primus Nicolaus Pýothcowskÿ, secundus Chebda Pÿothcowskÿ, tercius Jerandus Pÿothcowskÿ, quartus Stanislaus Szram de Cuszino, quintus Albertus de Przedzino, sextus Janussius de Przedzino et alii in testimonium. — Rota:

Taco mi + Jaco to ʃzwýathczmi Iʃze pan
pochenk ÿʃoczczem ʃwim wýdzerʃzal ta
dwa ʃzladi wlucomÿu Trzidzeʃzczÿ lÿath
to ÿeʃt ʃzemʃkø dawnoʃzcz